Montering av lägenhetsgivare

Med start 28 september kommer lägenhetsgivare att installeras i utvalda lägenheter, i en tredjedel av lägenheterna, på Ormingeringen 1 – 16. Aktuella lägenheter aviseras i brevlådan.

Bakgrunden är energibesparing, givaren är en permanent installation, den är helt
underhållsfri och ingen borrning i vägg kommer krävas.

Jobbet görs av ett företag som heter ERAB.

Eventuella frågor ställs till: info.brfsmaragden@gmail.com

Visningar: 46