Problem med fiskmåsar

Vid Ormingeringen 14 är det just nu problem med anfallande fiskmåsar. Eventuellt är det en unge som hamnat på taket.

På grund av helgen kommer Nomor först på fredag och försöker avhjälpa detta.