Asfaltering av infarten vid Ormingeringen 1-8 samt vid Ormingeringen 3

Måndag 10 juni börjar entreprenören att fräsa upp asfalten för att senare i veckan asfaltera.

Vid Ormingeringen 3 är det guppet framför porten som kommer att tas bort.