Planerat kort strömavbrott 4 juli i vissa hus

Under dagen 4 juli kommer ett kort strömavbrott, 10-15 minuter, äga rum då säkringen kommer att bytas ut.

Vi säkrar ner då el-förbrukningen gått ner i fastigheten. En mindre säkring kostar mindre/månad och vi sänker då föreningens kostnader.

Gäller Ormingeringen 1-6. 13, 16, 18-22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Frågor på detta? Skicka ett mail till info.brfsmaragden@gmail.com