Varning för falska hantverkare!

Några boende har fått påhälsning av personer som vill komma in och göra ventilationskontroll. Personerna kommer INTE från Stockholms luftkompetens som just nu gör arbete i punkthusen.

Be alltid om legitimation innan du släpper in främmande personer i lägenheten.

Behöver föreningen tillträde till lägenheten aviseras det först.