Rensning av trapphus

I trapphusen får ingenting förvaras. I tågvagnarna kan rullatorer och barnvagnar, utan
insats, ställas under trappan. Detta är generella brandskyddsregler och är för allas vår
säkerhet

Trapphusen har rensats 28 augusti.

Sakerna förvaras i källaren under Ormingeringen 5. Öppet torsdag 29 augusti 18:30 för dem som vill hämta sina saker.