Avstängning av boendeparkering vid Ormingeringen 18 – 22

På grund av grävningsarbeten kommer boendeparkeringen samt mc-parkeringen närmast Husaröstigens busshållplats att stängas under en period.

Från 25 mars 08:00 ska samtliga bilar och mc vara flyttade. Beräknad avstängning är 4 veckor men tiden kan komma att justeras. Information om detta kommer att finnas på föreningens hemsida: brfsmaragden.se

Ett antal platser med elstolpar kommer också att stängas av – de boende kommer att aviseras individuellt.

Under denna period hänvisar vi till föreningens övriga parkeringar. Bäst chans till parkering är vid infarten Ormingeringen 1-13.

Finns inga platser lediga kan man parkera mellan Ormingeringen 16 och 24 och på gaveln vid Ormingeringen 24. För att komma dit åker man in mellan Ormingeringen 26 och 27. Bommen kommer att låsas upp. Vänligen kör långsamt inne på området.

Utfarten till Ormingeringen kommer att flyttas under del av denna tid – var uppmärksam på skyltningen.

Förbesiktning av Ormingeringen 18, 25a, 25b och 22 inför sprängningsarbeten

Samtliga boende på dessa adresser kommer att aviseras enligt nedan:

I samband med förläggning av högspänningskablar längs med Ormingeringen kommer Otera Ratel AB att utföra vibrationsalstrande markarbeten i form av sprängningsarbeten.

Syftet med besiktningen är att kolla fastigheternas status före arbetena påbörjas, så för man protokoll för att sedan jämföra när arbetena är klara sedan.

KMP Konsult AB har fått i uppdrag att utföra besiktning före och efter dessa arbeten.

Besiktningen tar cirka 15 minuter.

Vår besiktningspersonal kommer att identifiera sig med företagets ID-kort vid besiktningstillfället.

För att kunna utföra vårt arbete behöver vi tillträde till er bostad.

Besiktningen äger rum:
torsdag den 14 mars 2019 inom tiden 07:30-15:00.

För eventuell tidsbokning inom ovan angivna tid och/eller frågor gällande besiktningen, var vänlig kontakta oss via e-post alternativt telefon under kontorstid 07:30-16:30.

Jonna Brick
E-post: jonna.brick@kmpkonsult.se
Telefon: 0700-94 17 83