Utbetalning av elstöd

Då föreningen klassas som företag vid utbetalning av elstöd kunde vi ansöka om stödet först från 31 maj 2023. Elstödet blev godkänt och är nu utbetalt till föreningen.

Att betala ut pengarna eller kreditera varje boende är en kostsam process som skulle äta upp en del av elstödet.

Debiteringen för el kommer därför att vara 0 (noll) under tre månader för dem som flyttat in i föreningen före 30 september 2022.