BRF Smaragden i Nacka

– den hållbara bostadsrättsföreningen

BRF Smaragden i Nacka

Montering av lägenhetsgivare

Med start 28 september kommer lägenhetsgivare att installeras i utvalda lägenheter, i en tredjedel av lägenheterna, på Ormingeringen 1 – 16. Aktuella lägenheter aviseras i brevlådan.

Bakgrunden är energibesparing, givaren är en permanent installation, den är helt
underhållsfri och ingen borrning i vägg kommer krävas.

Jobbet görs av ett företag som heter ERAB.

Eventuella frågor ställs till: info.brfsmaragden@gmail.com

Specifikationer på elen har fallit bort på avgiftsavierna

Förbrukningsspecifikation och elpris har fallit bort på avgiftsavierna för oktober-december. De belopp som har aviserats är dock korrekta.

Vad behöver boende göra?

Eftersom beloppen på avin stämmer kan boende betala sina avier som vanligt. Om boende önskar ta del av sin specifikation, kontaktar hen HSB Stockholms Kund- och Medlemsservice via Kontakta HSB Stockholm.