Byte av elmätare

4 maj påbörjas bytet av elmätare. När mätaren byts måste elen brytas till lägenheten. Avisering sker på anslagstavlan i respektive port. Bytet görs av företaget “Total el” och arbete beräknas pågå under hela maj månad.

Visningar: 319

Vattenavstängning

På grund av vattenläcka vid Ormingeringen 32 kommer vattnet att stängas av. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och tryckförändingar kan förekomma. Missfärgningen är inte farlig. Spola kallvatten några minuter till vattnet är hel klart.

Visningar: 295