Rensning av cyklar i samtliga källare

Cyklarna är att märkta med röda plastband och de som vill behålla sina cyklar måste ta
bort plastbandet senast 21 maj. (tiden har förlängts 1 vecka)

Därefter samlas cyklarna ihop och förvaras under 6 månader innan de tas om hand av ett recycling-företag.

Samtidigt rensas allt övrigt som står utanför förråden och körs direkt till soptippen.

Visningar: 0