Sandsopning 24 april

Samtliga parkeringar kommer att sandsopas 24 april. Vänligen flytta på era bilar så att hela parkeringen kan sopas. Bilarna får parkeras inne på gårdarna från 23 april 18:00 till 24 april 18:00. Tänk på att inte blockera så att utryckningsfordon kan komma fram.

Bommarna

Ett antal bommar kommer att tillfälligt plockas bort ett par dagar. Låsen ska förses med en plåt så att de inte går att manipulera så att bommarna står olåsta och låsen kommer att rengöras och antifrysbehandlas.

Detta är redan gjort på ett antal, nu görs resten.