Sandning

Vi har ett något pendlande väder framför oss, där vi har plusgrader på dagarna som sedan går ner kring nollgrader/minusgrader på nätter och tidiga morgnar.

Därför kommer vi att under slutet på denna vecka att utföra en lättare grundsandning.

Detta lager då kan ligga som ett stöd (halkstopp) när det är fuktigt och fryser på under kortare perioder, samt bildar underlag till kommande sandningar och snöskottningar.

Visningar: 232

Relining av avloppsstammar

Arbetet med att relina de s.k. servisledningarna (rör från husen till kommunens ledningar) har startat, arbetet beräknas att pågå till maj 2020.

Företaget som ska göra jobbet heter Röranalys. De har alltid legitimation och s.k. ID06 (standard på byggarbetsplatser) som de gärna visar upp vid förfrågan.

Inga direkta störningar i boendet eller vattenavstängningar är planerade. Om
vattnet vid något tillfälle måste stängas av kommer det att aviseras i aktuell
port.

Relina innebär att man gjuter ett nytt rör på insidan av det gamla, då slipper
man gräva upp rören.

Visningar: 317