Elbilsladdning

Nu är snart platserna för elbilsladdning färdiga att ta i drift. Det finns 16 platser – vid Ormingeringen 8 samt 25. Laddarna är av märket Defa med Typ2-uttag.

Platserna kommer att kosta 400:-/månad att hyra, dessutom tillkommer kostnad för förbrukad el + 25 öre/kWh +75:-/månad som faktureras av företaget Opigo som installerat laddarna. 75:-/månad + 25 öre/kWh är avgift till Opigo för service, reparationer och uppgraderingar i framtiden. Föreningen betalar ingen avgift till Opigo.

Föreningen har fått  investeringsstöd från Naturvårdsverket på 50% av totala investeringen, cirka 150 000:-.

Har du elbil och vill hyra en plats? Skicka ett mejl till parkering.brfsmaragden@gmail.com och anmäl ditt intresse.