Inbetalda avgifter

Har du tidigare betalat in många månadsavgifter till Simpleko i förskott, dvs längre än juni månad?

Mejla till info.brfsmaragden@gmail.com och ange ditt namn, adress samt födelsedatum, skicka med en skärmdump på din betalning där summa och betaldatum framgår.