Avstängt internet tisdag 1 februari från 11:00

Detta gäller Ormingeringen 2, 4, 6 samt 18.

Problemet med internet kunde inte lösas 24 januari. Nu görs en ny felsökning och då man vill laga felet när det upptäcks kan man inte i förväg meddela hur lång tid det tar.

Du som sitter hemma och jobbar eller av annan anledning behöver internet kan få tillgång till en av förenings-lokalerna.

Kontakta i så fall: info.brfsmaragden@gmail.com senast 31 januari kl 20:00.

Styrelsen

Service av internet måndag 24 januari

Detta gäller Ormingeringen 2, 4, 6 samt 18. På grund av en skada på fibern, som fått en temporär lagning, kommer reparation ske måndag 24 januari 08:00-12:00.

Du som till exempel sitter hemma och jobbar och har behov av internet kan få tillgång till en av föreningslokalerna, kontakta i så fall info.brfsmaragden@gmail.com senast 23 januari kl 20:00.

Ny entreprenör för hämtning av avfall

Från 1 januari tar företaget Avfallskonsulten över hämtning av pappersförpackningar/wellpapp, plast&metall, tidningar samt färgat och ofärgat glas.

Bakgrunden till byte av entreprenör är att PreZero inte skött uppdraget tidigare trots många klagomål från föreningen samt möten med representanter för företaget.