OVK – obligatorisk ventilationskontroll i samtliga lägenheter

OVK är en lagstadgad kontroll. Den utförs var tredje år i punkthusen och vart sjätte år i tågvagnarna.

Företaget som utför OVK:n heter Aircano. Med start under vecka 38 kommer de att avisera i respektive brevlåda när de behöver komma in i lägenheten. Kan du inte vara hemma – häng nyckeln i servicecylindern.

Aircano behöver tillgång till ventilationsdon på väggar och till de fönster som har ventiler och det är därför viktigt att de är tillgängliga. De behöver även komma åt ventilationsdonet i klädkammaren – plocka undan om det står saker i vägen.

I samband med OVK:n rengörs även ventilationssystemet.

Underhållsarbetet på bredbandsanslutningen 7 oktober

Stockholms Stadsnät kommer att göra ett underhållsarbete på en fiberförbindelse
som kommer påverka ert bredband.

Underhållsarbetet kommer att utföras 10.00-12.00 den 7 oktober.

Arbetet innebär inte ett långt avbrott under hela tidsintervallen utan ett kort avbrott på några minuter för era boenden!

Under tiden som arbetet utförs kommer ni tyvärr få avbrott i leveransen och bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv kommer inte att fungera under tiden.