Montering av temperaturgivare 13 och 14 april

I energibesparingssyfte kommer att antal temperaturgivare installeras i vissa lägenheter. Berörda lägenheter har aviserats.

Givaren kommer mäta temperaturen i utvalda lägenheter, informationen används till stöd för uppvärmningen av husen. Givaren är helt underhållsfri och ingen borrning i vägg kommer krävas.

Installationen tar 1-5 minuter och görs av företaget Erab.

Vattenavstängning 25 mars

25 mars 08:00 – 16:00 kommer vattnet att stängas av på periodvis grund av service i undercentralen.

Gäller Ormingeringen 18-31 – OBS! Även tvättstugan Ormingeringen 23 omfattas av vattenavstängningen.

Efter avstängningen kan vattnet vara missfärgat, det är ofarligt, låt vattnet spola ett tag.