Mobil insamling av farligt avfall

Fyra gånger per år, i mars, maj, september och november, kan du lämna ditt farliga avfall och smått elavfall till en mobil miljöstation som stannar på särskilda platser enligt en turlista.

Det här kan du lämna:

  • Kemikalier, t.ex. ammoniak och avkalkningsmedel
  • Produkter med kvicksilver, t.ex. febertermometer
  • Lösningsmedel, t.ex. thinner, lacknafta och penseltvätt
  • Rengöringsmedel, t.ex. fläckborttagningsmedel och polish
  • Färg-, lack- och limrester
  • Ljuskällor; glödlampor, lågenergilampor och lysrör
  • Små batterier
  • Smått elavfall (upp till en mikrovågsugns storlek), t.ex. trasiga klockor, leksaker och mobiltelefoner.

Större elavfall lämnar du till en återvinningscentral.

Turlista mobil insamling 2016 »

Nya boendeparkeringsplaster

gästparkeringen vid Ormingeringen 25 har 4 platser gjorts om till boendeparkering.

Vid vändplanen, Ormingeringen 12, finns nu 4 nya boendeparkeringsplatser som kan användas under snöfri säsong. Under vintern används dessa platser för att tippa snö i diket.

Ny förvaltare i höst

Den 1 november 2016 byter Smaragden leverantör av fastighetsskötsel.

Styrelsen har gjort förfrågan till 6 leverantörer och har valt HSB förvaltning utifrån servicegrad, erfarenhet och ekonomi. I höst kommer mer information om kontaktuppgifter som är bra för dig som boende.