Inglasning av balkonger

Föreningen kommer att göra och betala för en gemensam bygglovsansökan för
balkonginglasningar.

Inglasningen beställs och betalas av den boende.

Godkänd modell är Windoor och det företag som installerat befintliga
balkonginglasningar är Linnebäck total, kontaktperson Jörgen Söder,
0702050069. Ingen annan modell får sättas upp.

Är du intresserad av att delta i en gemensam bygglovsansökan – skicka ett mejl till
info.brfsmaragden@gmail.com senast 31 juli. En inglasning kostar ca 49 000:-.

Byte av elmätare

4 maj påbörjas bytet av elmätare. När mätaren byts måste elen brytas till lägenheten. Avisering sker på anslagstavlan i respektive port. Bytet görs av företaget ”Total el” och arbete beräknas pågå under hela maj månad.