Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Härmed kallas medlemmarna i BRF Smaragden i Nacka till ordinarie föreningsstämma

Tid: Den 3 november 2016 klockan 19:00

Plats: Ormingeskolans matsal.

Avprickning mot medlemsförteckning och utdelande av röstkort sker från klockan 18:30.

Endast medlem och person med fullmakt från medlem äger rätt att rösta. Om du som medlem inte har möjlighet att gå på stämman, kontrollera i stadgarna vem som har möjlighet att företräda din röst på stämman.

Efter stämman informerar styrelsen om aktuella frågor och tillfälle ges för frågor.

Styrelsen

Ormingeskolan är en skofri skola. Medtag gärna inneskor. Skoskydd finns.

Dagordning »

Valberedningen söker kandidater till styrelsen

Inför årets stämma i höst söker valberedningen kandidater till styrelsen.

Vilken profil söks till styrelsen?
Gärna kandidater med kunskap om byggbranschen eller teknik. Även kunskaper i ekonomi eller juridik är värdefullt.

Dessa kunskaper är dock inget krav och du kommer lära dig en hel del under arbetets gång, viktigast är att du är intresserad och villig att lägga tid på arbetet!

Kontakta Ylva Sandin, 070-550 45 63, i valberedningen om du är intresserad eller har förslag på kandidater.

Mobil insamling av farligt avfall vecka 36

Fyra gånger per år, i mars, maj, september och november, kan du lämna ditt farliga avfall och smått elavfall till en mobil miljöstation som stannar på särskilda platser enligt en turlista.

Det här kan du lämna:

  • Kemikalier, t.ex. ammoniak och avkalkningsmedel
  • Produkter med kvicksilver, t.ex. febertermometer
  • Lösningsmedel, t.ex. thinner, lacknafta och penseltvätt
  • Rengöringsmedel, t.ex. fläckborttagningsmedel och polish
  • Färg-, lack- och limrester
  • Ljuskällor; glödlampor, lågenergilampor och lysrör
  • Små batterier
  • Smått elavfall (upp till en mikrovågsugns storlek), t.ex. trasiga klockor, leksaker och mobiltelefoner.

Större elavfall lämnar du till en återvinningscentral.

Turlista mobil insamling 2016 »

Nya boendeparkeringsplaster

gästparkeringen vid Ormingeringen 25 har 4 platser gjorts om till boendeparkering.

Vid vändplanen, Ormingeringen 12, finns nu 4 nya boendeparkeringsplatser som kan användas under snöfri säsong. Under vintern används dessa platser för att tippa snö i diket.